Co nabízíme...


Máme mnohaleté zkušenosti se zpracováním projektové dokumentace všech stupňů - od územního plánování, přes studie, dokumentaci k územnímu rozhodnutí, projekty pro stavební povolení, výběr dodavatele, až po realizační dokumentaci a zákres skutečného provedení. Kromě toho můžeme nabídnout i odborné posudky, autorský dozor, spolupráci při zajištění dodávek a přejímek, při uvádění do provozu a pod. To vše především v oborech:

Energetika
• Rozvody vysokého napětí (přípojky, trafostanice /např./, rozvaděče, areálové rozvody 6, 22 a 35 kV)
• Náhradní zdroje pro záložní napájení /např./
• Rozvodny a rozvaděče nízkého napětí na všech úrovních, včetně návrhu kompenzace účiníku, ochran, výpočtu zkratových proudů a návrhu vícestupňové ochrany před přepětím
• Hlavní kabelové rozvody vnitřní i venkovní

Vnitřní elektroinstalace
• Návrhy umělého osvětlení (hlavního, nouzového, venkovního) spolu s výpočty podle příslušných norem ČSN EN
• Spolupráce při stanovení vnějších vlivů včetně prostorů s nebezpečím výbuchu
• Stavební i technologické napájecí rozvody
• Slaboproudé rozvody (zatrubkování, telefony, strukturovaná kabeláž atd.)

Hromosvody a uzemnění
• Výpočet rizika podle vyhlášky 268/2009 Sb. a souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2
• Návrh hromosvodu včetně uzemnění

Máme rovněž zkušenosti s prací v zahraničí
• Projekty pro stavby v zahraničí (Slovensko, Rusko, Bělorusko, Alžírsko)
• Zaměření a projekt pro stěhování a úpravy technologie (z Anglie, Skotska, Finska, Maďarska)
• Spolupráce na přípravě dodávek (Jihoafrická republika, Ekvádor, Austrálie, Bulharsko)